Answer

问题及解答

唐代曹松《己亥岁二首·僖宗广明元年》

Posted by haifeng on 2020-02-07 10:10:57 last update 2020-02-07 10:10:57 | Edit | Answers (0)

唐代曹松《己亥岁二首·僖宗广明元年》

泽国江山入战图,[Ze go gang sai жe juo дou]
生民何计乐樵苏。[sang min Hou ji: le dʒiao sou]
凭君莫话封侯事,[бing jiong mo Hu fong Hei Z]
一将功成万骨枯。[i ziang gong CHeng vai go ku]
传闻一战百神愁,[dʒuo meng i juo ba жeng CHei]
两岸强兵过未休。[liang (nge)uo dʒiang bing gou mei sou]
谁道沧江总无事,[Zei дao tsang gang zong vu Z]
近来长共血争流。[dʒin lai dʒiang Gong xo zeng lou]